מצגות

הנגשת מידע בצורה תמציתית אך מקיפה בכל נושאי האיקומרס

בעמוד זה ניתן למצוא אוסף מקוון של מצגות שהעביר אלעד בהרצאותיו, בהן, אלעד סוקר טרנדים עולמיים ומקומיים, מנגיש מידע ומספק כלים יישומיים לגבי מעבר מאופליין לאונליין, טרנספורמציה דיגיטלית, טכנולוגיה וחדשנות,  חווית הקניה החדשה וכל מה שקשור במעבר לעולם המסחר החדש.

אלעד משלב דוגמאות מהשוק המקומי והזירה הגלובלית, ניתוחים של הצלחות מעולם הקמעונאות בכלל ואי קומרס בפרט, סקירה של המצב הקיים ומבט אל העתיד.